find the right job for you in Vietnam


Computer Repairer jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Computer Science / Robotics Teacher
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2018

eventually participate in LEGO Robotics competition. We are seeking an enthusiastic, skilled and creative Computer Science.../Robotics Teacher to join the LG team. Our Computer Science/Robotics teacher will be an important part of our enrichment...
Phong Vũ Computer_hà Nội] Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Hà Nội] Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng Mã công việc: Mô tả công...
Phong Vũ Computer_hà Nội] Kế Toán Chi Nhánh - Mức Lương 7 - 10 Triệu
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Hà Nội] Kế Toán Chi Nhánh - Mức Lương 7 - 10 Triệu Mã công việc...
Phong Vũ Computer_thái Nguyên] Quản Lý Cửa Hàng Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: Cong ty CP TM-DV Phong Vu |

Location: Thai Nguyen, North East, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 09 Jul 2018

của Chi nhánh để thúc đẩy bán hàng đạt hiệu quả cao. Quyền lợi Phong Vũ Computer được thành lập vào tháng 4 năm 1997...
Phong Vũ Computer_thái Nguyên] Nhân Viên Kho Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: Cong ty CP TM-DV Phong Vu |

Location: Thai Nguyen, North East, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 09 Jul 2018

kho. Kiểm kê hàng hóa trong kho. Xuất hàng theo đúng phương pháp, đầy đủ chứng từ. Quyền lợi Phong Vũ Computer được...
Phong Vũ Computer_thái Nguyên] Nhân Viên Kỹ Thuật It Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: Cong ty CP TM-DV Phong Vu |

Location: Thai Nguyen, North East, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 09 Jul 2018

sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn Quyền lợi Phong Vũ Computer được thành lập vào tháng 4 năm 1997, qua nhiều năm...
Phong Vũ Computer_hn] Digital Account Executive
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 06 Jul 2018

Computer_HN] Digital Account Executive Công Ty Cổ Phần TM & DV Phong Vũ Ngày cập nhật: 04/07/2018 Thông Tin Tuyển Dụng...
Phong Vũ Computer_hn] Digital Account Executive
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 05 Jul 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: [Phong Vũ Computer_HN] Digital...: 7 Tr - 12 Tr VND Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: 7 Tr - 12 Tr VND [Phong Vũ Computer_HN] Digital...
Phong Vũ Computer_hà Nội] Chuyên Viên Thiết Kế Ui / Ux
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Hà Nội] Chuyên Viên Thiết Kế Ui / Ux Mã công việc: Mô tả công việc...
Phong Vũ Computer_xuân Thủy, Hà Nội] Thu Ngân Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Xuân Thủy, Hà Nội] Thu Ngân Cho Showroom Sắp Khai Trương Mã công...
Phong Vũ Computer_xuân Thủy, Hà Nội] Nhân Viên Kho Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Xuân Thủy, Hà Nội] Nhân Viên Kho Cho Showroom Sắp Khai Trương...
Phong Vũ Computer_xuân Thủy, Hà Nội] Kế Toán Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Xuân Thủy, Hà Nội] Kế Toán Cho Showroom Sắp Khai Trương Mã công việc...
Phong Vũ Computer_xuân Thủy, Hà Nội] Nhân Viên Bán Hàng Ict Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Xuân Thủy, Hà Nội] Nhân Viên Bán Hàng Ict Cho Showroom Sắp Khai Trương...
Phong Vũ Computer_xuân Thủy, Hà Nội] Quản Lý Cửa Hàng Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Xuân Thủy, Hà Nội] Quản Lý Cửa Hàng Cho Showroom Sắp Khai Trương...
Phong Vũ Computer_hà Nội] Nhân Viên Cung Ứng / Thu Mua
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Hà Nội] Nhân Viên Cung Ứng / Thu Mua Mã công việc: Mô tả công việc...
Phong Vũ Computer_hà Nội] Chuyên Viên Nhân Sự C&b
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_Hà Nội] Chuyên Viên Nhân Sự C&B Mã công việc: Mô tả công việc...
Phong Vũ Computer_hcm] Chuyên Viên Content - Ngành Hàng Ict
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_HCM] Chuyên Viên Content - Ngành Hàng ICT Mã công việc: Mô tả công...
Phong Vũ Computer_hcm] Photo Editor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2018

tiết công việc Tên công việc: [Phong Vũ Computer_HCM] PHOTO EDITOR Mã công việc: Mô tả công việc: - Làm việc...
Phong Vũ Computer_thanh Hóa] Nhân Viên Kỹ Thuật It Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: Cong ty CP TM-DV Phong Vu |

Location: Thanh Hoa, Vietnam, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 29 Jun 2018

sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn Quyền lợi Phong Vũ Computer được thành lập vào tháng 4 năm 1997, qua nhiều năm...
Phong Vũ Computer_thanh Hóa] Nhân Viên Kho Cho Showroom Sắp Khai Trương
Company: Cong ty CP TM-DV Phong Vu |

Location: Thanh Hoa, Vietnam, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 29 Jun 2018

Phong Vũ Computer được thành lập vào tháng 4 năm 1997, qua nhiều năm phát triển Phong Vũ đã từng bước lớn mạnh trong lĩnh...