find the right job for you in Vietnam


Concession jobs in Vietnam

6 concession jobs

Giám Sát Sảnh
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, hoàn vé của khách hàng - Xử lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup, thay đổi, chiết khấu hóa đơn...
Giám Sát Sảnh
Company: unknown |

Location: An Giang, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

liên quan đến quầy Box : thay đổi, hoàn vé của khách hàng - Xử lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup...
Cinema Junior Floor Supervisor (giám Sát Rạp Chiếu Phim)
Company: unknown |

Location: Da Nang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Oct 2018

Concession. - Cập nhật và hỗ trợ thực hiện các chương trình Marketing liên quan đến sảnh và rạp chiếu phim. - Hỗ trợ Cinema...
GiÁm SÁt SẢnh - Chi NhÁnh BiÊn HÒa
Company: unknown |

Location: Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Sep 2018

lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup, thay đổi, chiết khấu hóa đơn... - Nhận và phản hồi, giải quyết...
Giám Sát Sảnh
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 29 Aug 2018

, hoàn vé của khách hàng - Xử lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup, thay đổi, chiết khấu hóa đơn...
Giám Sát Sảnh
Company: unknown |

Location: An Giang, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 11 Aug 2018

sự cố liên quan đến quầy Box : thay đổi, hoàn vé của khách hàng - Xử lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay...