find the right job for you in Vietnam


Jobs in Soc Trang Vietnam

1 to 40 of 147 jobs in soc trang

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện - Ngành Hàng Dược Phẩm Abbott - Sóc Trăng, Tây Ninh
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang - Tay Ninh, Tay Ninh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Oct 2018

1. Summary: Contribute to a solid foundation for the product long-term growth - through increasing awareness among Health Care Professionals on the important roles of improving quality of life. To build the confidence level of HCPs on rec...
Consultant At Wwf
Company: WWF |

Location: Soc Trang, Soc Trang - Ninh Kieu, Can Tho, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Sep 2018

1. Background of consultancy assignment/ project WWF was one of the first International non-government organizations working in Vietnam. In 1985, WWF began working on a national conservation strategy and since then has worked closely with...
Project Officer
Company: GIZ |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Sep 2018

TERMS OF REFERENCE (TOR) Project Officer for the Project “Promoting sustainable mangrove management and climate resilient livelihoods in An Thanh Nam commune, Cu Lao Dung District” Background Soc Trang is one of seven coastal provinc...
Equality Between Women And Men (emw) Facilitator
Company: SOCODEVI |

Location: Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Sep 2018

JOB ANNOUCEMENT EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN (EWM) FACILITATOR SUMMARY: The VIETNAM COOPERATIVE ENTREPRISE DEVELOPMENT (VCED) Project, financed by Global Affairs Canada, was approved by MARD under the Decision No. 4044/QD-BNN-THTQT o...
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (sóc Trăng)
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: ABBANK - Ngân ...
Nhân Viên Kinh Doanh Khách Lẻ - Cn Sóc Trăng
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty CP Du ...
Quản Lý Sản Xuất Tại Công Ty Việt Úc Sóc Trăng
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: TẬP ĐOÀN VIỆT ...
Sóc Trăng] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng Acb
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công ty TNHH B...
Sóc Trăng] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Ngân Hàng Acb
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công ty TNHH B...
Nhân Viên Kế Toán Kiêm Hành Chính - Cn Sóc Trăng
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty CP Du ...
2 Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Sóc Trăng ( Thu Nhập Hấp Dẫn)
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: HD Saison Fina...
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Ngân Hàng TMCP...
Giao Dịch Viên (sóc Trăng, Long An, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu)
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang - Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Ngân hàng Việt...
Nhân Viên Điều Hành - Cn Sóc Trăng
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty CP Du ...
Nhân Viên Kinh Doanh Khách Đoàn - Cn Sóc Trăng
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty CP Du ...
Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Ngân Hàng TMCP...
Giao Dịch Viên (sóc Trăng)
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: ABBANK - Ngân ...
Cửa Hàng Trưởng Th Truemart Sóc Trăng
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty Cổ Phầ...
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính Ngân Hàng Acb - Khu Vực Sóc Trăng
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công ty TNHH B...
Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện - Ngành Hàng Dược Phẩm Abbott - Sóc Trăng, Tây Ninh
Company: unknown |

Location: Soc Trang, Soc Trang - Tay Ninh, Tay Ninh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Abbott Thành...