find the right job for you in Vietnam


Jobs in Tra Vinh Vietnam

1 to 40 of 257 jobs in tra vinh

Specialist/consultant For Production Of Communicaton Publications
Company: SME Tra Vinh |

Location: Tra Vinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

The Small and Medium Enterprises Development Project in Tra Vinh Province The Small and Medium Enterprises Development Project in Tra Vinh Province is funded by Global Affairs Canada. The project is implemented from 2014 to 2020. The fina...
Specialist/ Consultant For Designing And Printing Of Smes Supporting Policies/programs
Company: SME Tra Vinh |

Location: Tra Vinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Oct 2018

The Small and Medium Enterprises Development Project in Tra Vinh Province The Small and Medium Enterprises Development Project in Tra Vinh Province is funded by Global Affairs Canada. The project is implemented from 2014 to 2020. The fina...
Expat] Opening Ie Manager, Attractive Salary
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Oct 2018

Company overview Ngành nghề: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO > Dệt may/ Da giày/ Thời trang Nội dung: Là công ty sản xuất 100% vốn của Đức, chuyên may quần jean, quần kaki và áo khoác cho nữ. Địa điểm: Job description Establish ...
Specialist/consultant To Conduct Training On Risk Management And Contract Signing Capacity
Company: SME Tra Vinh |

Location: Tra Vinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Sep 2018

The Small and Medium Enterprises Development Project in Tra Vinh Province The Small and Medium Enterprises Development Project in Tra Vinh Province is funded by Global Affairs Canada. The project is implemented from 2014 to 2020. The fina...
M&e Officer
Company: SME Tra Vinh |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Aug 2018

The SMEs Development Project in Tra Vinh Province is funded by Canada (Global Affairs of Canada). The project life is from 2014 to 2020. One of the medium term outcomes of the project is to increase quantity and improve competitiveness capa...
Consultants For Production Of Media Publications (calendars, Workbooks, Document Folders…)
Company: SME Tra Vinh |

Location: Tra Vinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Jun 2018

The Small and Medium Enterprises Development Project in Tra Vinh Province The Small and Medium Enterprises Development Project in Tra Vinh Province is funded by Global Affairs Canada. The project is implemented from 2014 to 2020. The fina...
Technical Advisor And Project Coordinator (chief Technical Coordinator)
Company: SME Tra Vinh |

Location: Tra Vinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Jun 2018

The SME Development Project in Tra Vinh Province The SME Development Project in Tra Vinh Province is funded by Canada (Global Affairs of Canada). The project life is from 2014 to 2020. One of the medium term outcomes of the project is to ...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng Acb (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 20 Oct 2018

Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng, cùng với sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, hàng đầu Việt Nam. - Là ""đại sứ của AIA"" làm việc trực tiếp tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Ngân hàng đối tác theo giờ...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Ngân Hàng Acb - Trà Vinh
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 20 Oct 2018

Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng, cùng với sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, hàng đầu Việt Nam. - Là ""đại sứ của AIA"" làm việc trực tiếp tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Ngân hàng đối tác theo giờ...
Trà Vinh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty TNHH B...
Trà Vinh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty TNHH B...
Giám Sát Bán Hàng Đèn Led Miền Tây, Duyên Hải Miền Trung
Company: unknown |

Location: Duyen Hai, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: CÔNG TY FAWOOK...
Kế Toán Kiêm Thư Ký Công Trình
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công ty Cổ phầ...
Trà Vinh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty TNHH B...
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân_trà Vinh
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 20000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Ngân Hàng TMCP...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty TNHH B...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Hợp Tác Ngân Hàng (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty TNHH B...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty TNHH B...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty TNHH B...
Trà Vinh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: Công Ty TNHH B...