find the right job for you in Vietnam


Tank Car jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Tank Production Supervisor
Company: Ariston Thermo Vietnam Co.,ltd |

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Apr 2018

Mô Tả Công Việc 1. Safety Ensure all operators are wearing suitable Personal Protection Equipment and follow all safety regulations Ensure no loss time accident Follow WCM requirements, keep safety daily check Keep highest level of 5S...
Giám Sát Thi Công Bồn( Tank Construction Supervisor)
Company: unknown |

Location: Quang Ngai, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Apr 2018

mua hàng tại Hải An chế... Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm Giám sát thi công bồn( Tank construction supervisor) Mức...
Technical Support & Service Engineer (mechanical)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 May 2018

on related to sanitary equipments (pumps, valves, tank equipments etc) and industrial pumps During the pre-sales phase act...
Sales Representative
Company: Cong Ty TNHH Sopet Gas One |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 May 2018

tank lorry operations. o Basic technical knowledge about the LPG terminal/facility operations and requirements. o Basic...
Sales Manager (hanoi )
Company: Adecco |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

. Most focus on B2C customers for household plastic products (plastic tray, tank,...) Job Qualifications Have technical...
Qs Oil & Gas Mechnical Engineer ( Work In Hcm Office)
Company: Posco E&C Vietnam Co., Ltd |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 May 2018

, proficient highly level & time management skills; - Having experience in piping, tank, equipment erection work in fields of oil...
Environment Executive
Company: Nestlé |

Location: Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 May 2018

powder waste mixing process at powder storage area + Investigate and solve ENV incident (Over septic tank, grease tank... or waste water tank..) + Manage ENV cost, create purchase request by excel, follow up PO & GR, Forecast Budget on FHY...
Operation Staff
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Apr 2018

, partners. - Management ISO tank handling - Develop and maintain relationships vendors such as airlines, shipping lines...
Process Controller/ Kiểm Soát Dây Chuyền Chế Biến
Company: Nestlé |

Location: Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Apr 2018

and rework in UHT A-tank, leakage in mixing process - Think and act to reduce cost/waste 5. Delivery: - Deliver bulk to F&P... on time, ensure filling machine not unplanned stoppages because of out of bulk in A-tank - Ensure production plan...
Hr Director
Company: Robert Walters |

Location: Da Nang, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Apr 2018

An exciting Head of Manufacturing job has just come available in a US Shark Tank Winner Start up in designing...
Filler Technician
Company: Suntory PepsiCo Vietnam Beverage |

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 May 2018

(nếu có). - Phối hợp phòng syrup chuyển đổi & nhận bàn giao thể tích tank Finished Syrup khác cấp cho máy Carbocooler... nhận bàn giao thể tích tank Finished Syrup khác cấp cho máy Carbocooler (nếu có). - Giao nhận nắp chai với nhân viên giao...
Services Engineer - Chemical Product - Japanese Company
Company: Fdi Company in Dong Anh, Hanoi |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 May 2018

Mô Tả Công Việc - In charge of charge chemical into tank via chemical feeding system - Evaluate water quality...
Filler Technician - Ktv Vận Hành Máy Chiết Rót - Nhà Máy Bắc Ninh
Company: unknown |

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 May 2018

tích tank Finished Syrup khác cấp cho máy Carbocooler (nếu có), finished syrup xử lý dở dang. - Phối hợp nhân viên vận... hoạt động phối hợp với nhân viên phòng syrup chuyển đổi và nhận bàn giao thể tích tank Finished Syrup khác cấp cho máy...
★☆★ Hot New Candidate For Handling Trucking Matter
Company: Iumchem |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 May 2018

. - Age: under 30 years old. - Have 1-2 experience in chemical field especially lorry tank....
Filler Technician - Ktv Vận Hành Máy Chiết Rót - Nhà Máy Bắc Ninh
Company: unknown |

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 May 2018

Brix hoặc Co2 khi dao động ngoài tiêu chuẩn (nếu có). - Phối hợp phòng syrup chuyển đổi & nhận bàn giao thể tích tank... phối hợp với nhân viên phòng syrup chuyển đổi và nhận bàn giao thể tích tank Finished Syrup khác cấp cho máy Carbocooler...
Nhân Viên Vận Hành Máy
Company: unknown |

Location: Vinh Cuu, Dong Nai - Thanh Phu, Ben Tre, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 21 May 2018

trước khi sx. - Kiểm tra máy móc, dụng cụ, các thông số về nhiệt độ, thể tích các tank chứa trước khi sx, đốt-bơm công.... - Tiếp nhận công nhựa, đốt bơm công nhựa vào tank chứa - Thực hiện vận hành sx Emulsion theo đúng quy trình, ghi chép nhật...
Syrup Water Technician
Company: Suntory PepsiCo Vietnam Beverage |

Location: Dong Nai, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 May 2018

. Cân và pha hóa chất. Các loại hóa chất bột cần đổ từ từ vào tank, khuấy đều cho tới khi tan hết, bảo quản để hóa chất...
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (qc)
Company: Cong ty Co phan Carbon Viet Nam |

Location: Dong Nai, South East - Lam Dong, Central Highlands, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 17 May 2018

tương theo quy trình sx nhũ tương 2. Kiểm tra PH, tỷ trọng của soap theo quy định mỗi tank một lần 3. Test nhanh hàm lượng...
Nhân Viên Vận Hành Máy Tại Đồng Nai
Company: CONG TY CO PHAN CARBON VIET NAM - CHI NHANH |

Location: Dong Nai, South East, Vietnam

| Salary: 3000000 - 5000000 per month | Posted: 16 May 2018

tích các tank chứa trước khi sx, đốt-bơm công. - Tiếp nhận công nhựa, đốt bơm công nhựa vào tank chứa - Thực hiện vận...
Kỹ Thuật Viên Pha Hương - Nhà Máy Bắc Ninh
Company: unknown |

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 May 2018

việc đã thực hiện trong ca: syrup tank log, tình hình sử dụng nguyên vật liệu cuối ca, số lượng đường đã xử lý trong ca...