find the right job for you in Vietnam


Terrazzo Workes And Finisher jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Công Nhân Lao Động Phổ Thông
Company: unknown |

Location: Ha Nam, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 3000000 - 5000000 per month | Posted: 23 May 2018

- Làm việc theo nhóm, đứng máy sản xuất gạch Terrazzo - Ưu tiên những ứng viên tại Hà Nam Quyền lợi được hưởng...
Cần Tuyển Lao động Phổ Thông
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: 6000000 - 10000000 per month | Posted: 17 May 2018

này. Công ty TNHH Thổ Mỹ Thành chuyên sản xuất gạch không nung như là gạch xây không nung, gạch terrazzo, gạch trồng cỏ... về công ty Công ty TNHH Thổ Mỹ Thành chuyên sản xuất gạch không nung như là gạch xây không nung, gạch terrazzo, gạch trồng cỏ...
Cần Tuyển Nhân Viên Marketing
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

này. Công ty TNHH Thổ Mỹ Thành chuyên sản xuất các loại: Gạch Terrazzo, gạch con sâu, gạch bê tông, gạch ziczac, gạch... Thổ Mỹ Thành chuyên sản xuất gạch không nung như là gạch xây không nung, gạch terrazzo, gạch trồng cỏ, gạch đá mài, gạch...
Lao Động Phổ Thông
Company: unknown |

Location: Quan 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 11 May 2018

Sản xuất gạch không nung như là gạch xây không nung, gạch terrazzo, gạch trồng cỏ, gạch đá mài, gạch bê tông tự chèn...