find the right job for you in Vietnam


TSA jobs in Vietnam

24 tsa jobs

Giám Sát Bán Hàng Qua Điện Thoại (telesales Manager)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Jan 2019

activities - Coaching Telesales Team Leader and TSA to achieve good performance - Update and follow up sales result..., feedbacks from others to push TSA to keep track and improvement - Lead and assign TSA to implement tasks on time - Assist...
Sales Supervisor
Company: Lotte Duty Free |

Location: Da Nang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jan 2019

. Oversee Cashroom/Vault operations. Partner with DIA officials, airport police, and TSA to ensure the safety and security...
Quality Assurance Specialist
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 17 Nov 2018

§Assist for team leader to implement analyst, assessment and then plan according to each TSA §Synthesize results... and generate call quality analysis (based on assessment procedure calls quality) to propose solutions to improve TSA skills...
Ts - X-sell Qa Specialist
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Nov 2018

Assist Head of X-sell to develop and implement call assessment plan according to customer list allocated to each TSA...-sell Maintain close interaction with TSA to generate feedbacks timely to help TSA improve their skills & performance...
Giám Sát Bán Hàng Qua Điện Thoại (telesales Manager)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jan 2019

-to-date contact list of potential customers generated from telesales activities - Coaching Telesales Team Leader and TSA to achieve good... performance - Update and follow up sales result, feedbacks from others to push TSA to keep track and improvement - Lead...
Giám Sát Bán Hàng Qua Điện Thoại (telesales Manager)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Jan 2019

- Coaching Telesales Team Leader and TSA to achieve good performance - Update and follow up sales result, feedbacks... from others to push TSA to keep track and improvement - Lead and assign TSA to implement tasks on time - Assist Head of TS - Xsell...
Giám Sát Bán Hàng Qua Điện Thoại (telesales Manager)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jan 2019

activities - Coaching Telesales Team Leader and TSA to achieve good performance - Update and follow up sales result..., feedbacks from others to push TSA to keep track and improvement - Lead and assign TSA to implement tasks on time - Assist...
Area Sales Manager - Third Party (bình Định, Khánh Hòa)
Company: unknown |

Location: Binh Dinh - Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jan 2019

trợ Trưởng nhóm Third Party trong việc hỗ trợ nhóm DSA hoặc TSA của Third Party từ: tuyển dụng, đào tạo đến tư vấn cho...
Kỹ Thuật Viên Thi Công Điện Nhẹ
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jan 2019

Chi tiết công việc Sơ lược về công ty Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam Sơ lược về công ty : Công Ty Cổ... Phần Giải Pháp TSA Việt Nam là doanh nghiệp cung cấp, tư vấn và lắp đặt trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ tại...
Area Sales Manager - Third Party
Company: FE CREDIT |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Dec 2018

- Hỗ trợ Trưởng nhóm Third Party trong việc hỗ trợ nhóm DSA hoặc TSA của Third Party từ: tuyển dụng, đào tạo đến tư vấn cho...
Area Sales Manager - Third Party
Company: Fe Credit |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Dec 2018

Party đáp ứng các mục tiêu - Hỗ trợ Trưởng nhóm Third Party trong việc hỗ trợ nhóm DSA hoặc TSA của Third Party từ: tuyển...
Area Sales Manager - Third Party (bình Định)
Company: unknown |

Location: Binh Dinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Dec 2018

trong việc hỗ trợ nhóm DSA hoặc TSA của Third Party từ: tuyển dụng, đào tạo đến tư vấn cho tình huống khó khăn hoặc giải...
Area Sales Manager - Third Party
Company: unknown |

Location: Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Dec 2018

- Hỗ trợ Trưởng nhóm Third Party trong việc hỗ trợ nhóm DSA hoặc TSA của Third Party từ: tuyển dụng, đào tạo đến tư vấn cho...
Area Sales Manager - Third Party
Company: unknown |

Location: Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Dec 2018

nhóm DSA hoặc TSA của Third Party từ: tuyển dụng, đào tạo đến tư vấn cho tình huống khó khăn hoặc giải quyết vấn đề - Ghi...
Area Sales Manager - Third Party (bình Định)
Company: unknown |

Location: Binh Dinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Dec 2018

- Hỗ trợ Trưởng nhóm Third Party trong việc hỗ trợ nhóm DSA hoặc TSA của Third Party từ: tuyển dụng, đào tạo đến tư vấn cho...
Kỹ Thuật Viên Thi Công Điện Nhẹ
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 14 Dec 2018

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam là doanh nghiệp cung cấp, tư vấn, lắp đặt trong việc phát triển và ứng dụng công...
Qa- Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 14 Dec 2018

trợ Trưởng Phòng phát triển và triển khai kế hoạch đánh giá cuộc gọi theo danh sách khách hàng được phân bổ cho từng TSA..., Trưởng phòng bán hàng - Duy trì tương tác chặt chẽ với TSA để tạo phản hồi kịp thời để giúp TSA cải thiện kỹ năng & hiệu...
Qa- Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi
Company: SMART NET LTD |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 14 Dec 2018

giá cuộc gọi theo danh sách khách hàng được phân bổ cho từng TSA - Tổng hợp kết quả và tạo phân tích chất lượng cuộc gọi... với TSA để tạo phản hồi kịp thời để giúp TSA cải thiện kỹ năng & hiệu suất của họ - Sử dụng báo cáo chất lượng cuộc gọi...
Qa- Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 13 Dec 2018

từng TSA - Tổng hợp kết quả và tạo phân tích chất lượng cuộc gọi (dựa trên nội dung, quy trình, sản phẩm) để báo cáo cho... lãnh đạo nhóm, Trưởng phòng bán hàng - Duy trì tương tác chặt chẽ với TSA để tạo phản hồi kịp thời để giúp TSA cải thiện...
Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi (qa/qc Teamleader)
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Dec 2018

: - Assist Head of X-sell to develop and implement call assessment plan according to customer list allocated to each TSA...-sell - Maintain close interaction with TSA to generate feedbacks timely to help TSA improve their skills & performance...