find the right job for you in Vietnam


TSA jobs in Vietnam

18 tsa jobs

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại (tsa) - Rb - Msb - Toàn Quốc
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Sep 2018

. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) với mô tả công việc như sau: Địa điểm...
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại (tsa) - Rb - Msb - Toàn Quốc
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Sep 2018

. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) với mô tả công việc như sau: Địa điểm...
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại (tsa) - Rb - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi - Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Sep 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA...
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại (tsa) - Rb - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi - Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Sep 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA...
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại (tsa) - Rb - Maritime Bank
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Sep 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA...
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại (tsa) - Rb - Msb - Toàn Quốc
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Aug 2018

. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) với mô tả công việc như sau: 1. Phát...
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua điện Thoại (tsa) - Rb - Msb - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi - Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Aug 2018

. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) với mô tả công việc như sau: 1. Phát...
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại (tsa) - Rb - Msb - Toàn Quốc
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Aug 2018

. Chúng tôi đang cần tuyển cho vị trí Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) với mô tả công việc như sau: Địa điểm...
Urgent] Inbound Sales Executive (500 - 1000$)
Company: Travel Sense Asia |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: $500 - 1000 per month | Posted: 29 Sep 2018

Why TSA? High monthly income depending on your efforts and capacity (including salary, monthly incentive, 13th month salary... working at TSA you will be a part of a nice and friendly environment. We have a green & clean office, responsible products...
Telesales Quality Control Specialist
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Aug 2018

Assist for team leader to implement analyst, assessment and then plan according to each TSA (from new TSA to low... performance TSA) Synthesize results and generate call quality analysis (based on assessment procedure calls quality) to propose...
Telesales X-sell Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jul 2018

activities - Coaching Telesales Team Leader and TSA to achieve good performance - Update and follow up sales result..., feedbacks from others to push TSA to keep track and improvement - Lead and assign TSA to implement tasks on time - Assist...
NhÂn ViÊn ChỨng TỪ (hcm)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 6000000 - 9000000 per month | Posted: 16 Oct 2018

please submit your application via online or direct to: * Tên liên hệ: Công ty TNHH TSA VINA Địa chỉ: Số 42/5 Ung Văn Khiêm, P.25...
Maritime Bank Associate Trainee (mat) - No. 1
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Sep 2018

) Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) Chuyên viên bán thẻ trực tiếp (DSA) Chuyên viên bán thẻ qua điện thoại (TSA...
Maritime Bank Associate Trainee (mat) - No. 2
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2018

thẻ qua điện thoại (TSA) Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) CÁC MỐC THỜI GIAN (DỰ KIẾN) CẦN LƯU Ý: Tiếp nhận và sàng...
Maritime Bank Associate Trainee (mat) - No. 1
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Aug 2018

) Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) Chuyên viên bán thẻ trực tiếp (DSA) Chuyên viên bán thẻ qua điện thoại (TSA...
Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Bán Hàng Qua Điện Thoại - Telesales Qa Specialist
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jul 2018

...) - Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc gọi - Tương tác thường xuyên với TL để đánh giá và tiến hành đào tạo TSA...
Chuyên Viên Tuyển Dụng/recruiter_bộ Phận Telesales
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Jul 2018

to ensuring human resources for the center's operations. - Phối hợp HR trong việc tuyển dụng TSA, TL cho trung tâm như tổ chức... recruiting TSA, TL for the center such as organizing job day, follow up and push HR team all related to the recruitment. - Tìm...
Kỹ Thuật Viên Điện Nhẹ
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jun 2018

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam là doanh nghiệp cung cấp, tư vấn và lắp đặt trong việc phát triển và ứng dụng...