find the right job for you in Vietnam


Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Hà Nội


Job position: Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Hà Nội, Hoang Hoa, Thanh Hoa, Vietnam

1. Công việc Tuyển dụng: Tham gia xây dựng kế hoạch và tuyển dụng cho các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt cũng như nhu cầu phát sinh; Tổng hợp, phân tích kết quả tuyển dụng nhằm lựa chọn kênh truyền thông, đối tượng ứng viên, cá......

Job Location: Hoang Hoa, Thanh Hoa

Salary: 5000000 - 7000000 per month

Company: unavailable

Job date: 19 Apr 2018
Similar jobs on VN.job-less.info:
Compliance Senior Officer - Chuyên Viên Quản Trị Tuân Thủ Cao Cấp
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Sep 2018

VIETNAM Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai Người liên hệ: Phòng Nhân sự Founded in 1948...). Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức Giới thiệu về công ty LOTTE FINANCE...
Legal Senior Officer - Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Sep 2018

Nội, 54 Liễu Giai Người liên hệ: Phòng Nhân sự Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea... hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức Giới thiệu về công ty LOTTE FINANCE VIETNAM Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center...
Data Analyst - Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Sep 2018

. Compensations Competitive salary, good working environment, and benefit packages. Thông tin khác Hình thức: Nhân viên chính..., Vietnam Người liên hệ: Phòng Nhân Sự Ho Chi Minh City Securities Corporation is a leading and award-winning professional...
Data Processing Executive - Chuyên Viên Phân Tích Xử Lý Dữ Liệu
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Sep 2018

. Compensations Competitive salary, good working environment, and benefit packages. Thông tin khác Hình thức: Nhân viên chính..., Vietnam Người liên hệ: Phòng Nhân Sự Ho Chi Minh City Securities Corporation is a leading and award-winning professional...
Collection Planning Senior Staff - Chuyên Viên Chiến Lược Thu Hồi Nợ
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Aug 2018

Vietnam Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai Người liên hệ: Phòng Nhân sự Founded in 1948... cấp: Đại học Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức Giới thiệu về công ty LOTTE Finance...
Senior Sales Officer - Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Aug 2018

ty LOTTE Finance Vietnam Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai Người liên hệ: Phòng Nhân sự... tin khác Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức Giới thiệu về công...
Loan Product Operation Staff - Chuyên Viên Vận Hành Sản Phẩm Cho Vay
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jul 2018

nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai Người liên hệ: Phòng Nhân sự Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global... giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức Giới thiệu về công ty LOTTE Finance Vietnam Tầng 12A, Tháp Tây, tòa...
Anti Fraud Policy Senior Staff - Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jul 2018

)’s guidance. Thông tin khác Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức Giới thiệu... về công ty LOTTE Finance Vietnam Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai Người liên hệ: Phòng Nhân...
Expansion Supervisor - Chuyên Viên Phát Triển Mặt Bằng
Company: NAVIGOS SEARCH'S CLIENT |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

website của công ty đăng tin tuyển dụng hoặc gọi điện thoại để xin email. Hoặc bạn cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp theo... and a proven recruitment method of international standards. Địa chỉ công ty: Hà Nội Nếu không thấy email, bạn vui lòng vào...
It Officer/ Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin Cho Dự Án Mới
Company: unknown |

Location: Tay Ho, Ha Noi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Oct 2018

Ngành nghề: IT, Khác Vị trí: Nhân viên IT Officer/ Chuyên viên Công nghệ thông tin cho dự án mới...

Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Hà Nội in Hoang Hoa, Thanh Hoa Job-less.info is a successful search engine for selection of open positions, changing the workplace or advance career in Vietnam. Our search engine has a simplified interface, but quite extensive functionality for the mega useful job search. We have collected all current opportunities with the ordinary job search sites into a single aggregator of vacancies. A convenient search of job offers by keyword or existing region will allow finding exactly what you want just in a few seconds.
Usage of our resource is absolutely free.

Enjoy searching a job!