find the right job for you in Vietnam


Kế toán viên


Job position: Kế toán viên, Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

Company is 100% foreign capital company specializing in dental clinics. Westcoast International Dental Clinics in Vietnam... - A passionate, highly-skilled international team of dentists which specializes in complex dental cases. We are a caring......

Job Location: Ho Chi Minh City, South East

Salary: 6000000 - 8000000 per month

Company: unavailable

Job date: 31 Dec 2017
Similar jobs on VN.job-less.info:
Qa Buyer Staff/nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Theo Khách Hàng - Tan Phu Branch
Company: unknown |

Location: Tan Phu, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Feb 2018

công việc Tên công việc: QA Buyer Staff/Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Theo Khách Hàng - Tan Phu Branch Mã công việc... cầu công việc Yêu cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng...
Section In Charge Technical Officer - KỸ ThuẬt ViÊn PhỤ TrÁch DÃy - BiÊn HÒa 2, ĐỒng Nai
Company: unknown |

Location: Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Feb 2018

SECTION IN CHARGE TECHNICAL OFFICER - KỸ THUẬT VIÊN PHỤ TRÁCH DÃY - BIÊN HÒA 2, ĐỒNG NAI Mã công việc: Mô tả công...: Graduated University/ major sewing industry Kỹ năng mong muốn: Thông tin chung Loại hình công việc: Toàn thời gian cố...
Efl Officer - Nhân Viên Đào Tạo (ha Noi)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

Tên công việc: EFL Officer - Nhân Viên Đào Tạo (Ha Noi) Mã công việc: Mô tả công việc: Scheduling - Synthesize the... to support the operations of the office Yêu cầu công việc Yêu cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên...
Senior Business Analyst /chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Cấp Cao
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jan 2018

nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân EDUCATION/EXPERIENCE: - Bachelor's Degree in... việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm: Hà Nội Quốc gia: Ngành nghề: IT - Phần cứng/Mạng IT - Phần mềm Cấp...
Efl Officer - Nhân Viên Đào Tạo (bien Hoa)
Company: unknown |

Location: Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jan 2018

Tên công việc: EFL Officer - Nhân Viên Đào Tạo (Bien Hoa) Mã công việc: Mô tả công việc: Scheduling - Synthesize the... to support the operations of the office Yêu cầu công việc Yêu cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên...
NhÂn ViÊn PhÁp ChẾ
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jan 2018

through the Vietnam tobacco company’s sales network. Quy Mô Công Ty: Chi tiết công việc Tên công việc: NHÂN VIÊN PHÁP... - Other tasks assigned by Legal Manager Yêu cầu công việc Yêu cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên...
Technical Officer/nhân Viên Kỹ Thuật Rải Chuyên - Tan Phu Branch
Company: unknown |

Location: Tan Phu, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jan 2018

công việc Tên công việc: Technical Officer/Nhân Viên Kỹ Thuật Rải Chuyên - Tan Phu Branch Mã công việc: Mô tả... Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng - Qualifications: Technical Higher Level...
Efl Officer - Nhân Viên Đào Tạo (binh Tan-hcm)
Company: unknown |

Location: Binh Tan, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jan 2018

Tên công việc: EFL Officer - Nhân Viên Đào Tạo (Binh Tan-HCM) Mã công việc: Mô tả công việc: Scheduling - Synthesize... to support the operations of the office Yêu cầu công việc Yêu cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên...
Employee Relationship Staff - Nhân Viên Quan Hệ Lao Động - Chi Nhánh Đồng Tháp
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Jan 2018

công việc Tên công việc: Employee Relationship Staff - Nhân Viên Quan Hệ Lao Động - Chi Nhánh Đồng Tháp Mã công việc... cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng - English-Spoken...
Nhân Viên Vật Tư - Elite Fitness
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Jan 2018

Yêu cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng - Education graduate... basic - Ability to use Microsoft Words and Excel. Kỹ năng mong muốn: Thông tin chung Loại hình công việc: Toàn...

Kế toán viên in Ho Chi Minh City, South East Job-less.info is a successful search engine for selection of open positions, changing the workplace or advance career in Vietnam. Our search engine has a simplified interface, but quite extensive functionality for the mega useful job search. We have collected all current opportunities with the ordinary job search sites into a single aggregator of vacancies. A convenient search of job offers by keyword or existing region will allow finding exactly what you want just in a few seconds.
Usage of our resource is absolutely free.

Enjoy searching a job!