find the right job for you in Vietnam


tuyển kiến trúc sư


Job position: tuyển kiến trúc sư, Vinh, Nghe An, Vietnam

- Thành viên mới Tham gia: 07/09/2011 Bài viết: Điện thoại: 01649738077 Thông báo tuyển kiến trúc sư Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kiến trúc AM-Style có nhu cầu tuyền kiến trúc sư. 1. Số lượng: 02 người 2. Yêu cầu: - Thành thạ......

Job Location: Vinh, Nghe An

Salary: unavailable

Company: unavailable

Job date: 22 Jul 2018
Similar jobs on VN.job-less.info:
Tuyển Kiến Trúc Sư
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Aug 2018

- Thành viên mới Tham gia: 07/09/2011 Bài viết: Điện thoại: 01649738077 Thông bảo tuyển kiến trúc sư. Công ty kiến... trúc AM-Style tuyển kiến trúc sư Ngành nghề : kiến trúc sư. Số lượng : 3 nhân viên. Các yêu cầu cơ bản về năng lực...
Tuyển Kiến Trúc Sư
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Aug 2018

- Thành viên mới Tham gia: 07/09/2011 Bài viết: Điện thoại: 01649738077 Thông báo tuyển kiến trúc sư Công ty cổ... phần đầu tư xây dựng và kiến trúc AM-Style có nhu cầu tuyền kiến trúc sư. 1. Số lượng: 02 người 2. Yêu cầu: - Thành...
Tuyển Kiến Trúc Sư
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Aug 2018

- Thành viên mới Tham gia: 07/09/2011 Bài viết: Điện thoại: 01649738077 Thông báo tuyển kiến trúc sư Công ty cổ... phần đầu tư xây dựng và kiến trúc AM-Style có nhu cầu tuyền kiến trúc sư. 1. Số lượng: 02 người 2. Yêu cầu: - Thành...
Tuyển Kiến Trúc Sư
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Aug 2018

- Thành viên mới Tham gia: 07/09/2011 Bài viết: Điện thoại: 01649738077 Thông báo tuyển kiến trúc sư Công ty cổ... phần đầu tư xây dựng và kiến trúc AM-Style có nhu cầu tuyền kiến trúc sư. 1. Số lượng: 02 người 2. Yêu cầu: - Thành...
Tuyển Kiến Trúc Sư
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Aug 2018

- Thành viên mới Tham gia: 07/09/2011 Bài viết: Điện thoại: 01649738077 Thông bảo tuyển kiến trúc sư. Công ty kiến... trúc AM-Style tuyển kiến trúc sư Ngành nghề : kiến trúc sư. Số lượng : 3 nhân viên. Các yêu cầu cơ bản về năng lực...
Tuyển Kiến Trúc Sư
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Aug 2018

- Thành viên mới Tham gia: 07/09/2011 Bài viết: Điện thoại: 01649738077 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kiến trúc... AM-Style đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự sau: 1.Vị trí tuyển dụng. Ngành nghề : kỹ sư học việc Số lượng : 3 người...
Tuyển Kiến Trúc Sư
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Aug 2018

- Thành viên mới Tham gia: 07/09/2011 Bài viết: Điện thoại: 01649738077 Thông báo tuyển kiến trúc sư Công ty cổ... phần đầu tư xây dựng và kiến trúc AM-Style có nhu cầu tuyền kiến trúc sư. 1. Số lượng: 02 người 2. Yêu cầu: - Thành...
TuyỂn KiẾn TrÚc SƯ NỘi ThẤt, Quy HoẠch
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Aug 2018

án…. Hiện nay Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: 02 kiến trúc sư chuyên ngành Nội thất 02 kiến trúc sư chuyên...
Tuyển Kiến Trúc Sư
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Aug 2018

- Thành viên mới Tham gia: 07/09/2011 Bài viết: Điện thoại: 01649738077 Công ty Kiến trúc Am- style cần tuyển một số... nhân sự kỹ thuật như sau: -kiến trúc sư chủ trì: 1 người ( mức lương từ 8 triệu đến 12 triệu) -kiến trúc sư chuyên concep...
Kiến Trúc Sư - Tuyển Gấp
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Aug 2018

chuyên ngành Kiến trúc; - Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên; riêng vị trí thiết kế ý tưởng kinh nghiệm từ 3 năm trở lên. Đã từng... việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả. Sau khi được tuyển dụng, người lao động được ký hợp đồng lao...

tuyển kiến trúc sư in Vinh, Nghe An Job-less.info is a successful search engine for selection of open positions, changing the workplace or advance career in Vietnam. Our search engine has a simplified interface, but quite extensive functionality for the mega useful job search. We have collected all current opportunities with the ordinary job search sites into a single aggregator of vacancies. A convenient search of job offers by keyword or existing region will allow finding exactly what you want just in a few seconds.
Usage of our resource is absolutely free.

Enjoy searching a job!