find the right job for you in Vietnam


Vietjet A320 Captain


Job position: Vietjet A320 Captain, Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

Thank you for your interest in this position. Unfortunately this job is no longer available. We have more jobs available that may be of interest to you. Click to view all our jobs. So we can keep you up to date with the latest jobs, it ......

Job Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East

Salary: unavailable

Company: unavailable

Job date: 10 Jan 2018
Similar jobs on VN.job-less.info:
Vietnam Airlines B787 Captain
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Nov 2018

Thank you for your interest in this position. Unfortunately this job is no longer available. We have more jobs available that may be of interest to you. Click to view all our jobs. So we can keep you up to date with the latest jobs, it ...
Vietnam Airlines A350 Captain - Expressions Of Interest
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Nov 2018

Thank you for your interest in this position. Unfortunately this job is no longer available. We have more jobs available that may be of interest to you. Click to view all our jobs. So we can keep you up to date with the latest jobs, it ...
TỔng ĐÀi ViÊn - HÃng HÀng KhÔng Vietjet Air
Company: BASE BUSINESS SOLUTIONS |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jan 2019

phẩm, về chất lượng dịch vụ và sản phẩm, về giá cả của Hãng Hàng không Vietjet. Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc. Cung cấp...
TỔng ĐÀi ViÊn - HÃng HÀng KhÔng Vietjet Air - Line TiẾng ViỆt
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 5500000 - 6000000 per month | Posted: 17 Jan 2019

Công Ty: 25-99 Chi tiết công việc Tên công việc: TỔNG ĐÀI VIÊN - HÃNG HÀNG KHÔNG VIETJET AIR - LINE TIẾNG VIỆT... của khách hàng liên quan các sản phẩm của Vietjet - Đặt vé, đặt dịch vụ bổ sung cho khách hàng (Không áp đặt doanh số chỉ...
TỔng ĐÀi ViÊn - HÃng HÀng KhÔng Vietjet Air - Line TiẾng Anh
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 6500000 - 8000000 per month | Posted: 17 Jan 2019

Công Ty: 25-99 Chi tiết công việc Tên công việc: TỔNG ĐÀI VIÊN - HÃNG HÀNG KHÔNG VIETJET AIR - LINE TIẾNG ANH... gọi vào từ khách (Inbound) : - Tư vấn , giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan các sản phẩm của Vietjet - Đặt...
(việc Làm Sau Tết]) Tổng Đài Viên Vietjet Air - Mức Lương 7 - 10 Triệu
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 10 Jan 2019

- Cung cấp dịch vụ, sản phẩm, giá cả của Hãng hàng không Vietjet - Thực hiện các cuộc gọi ra thông báo thay đổi về lịch bay...
Tn] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Hãng Hàng Không Vietjet Air
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 05 Jan 2019

-Tư vâ'n, giải đáp thông tin . -Đặt vé máy bay trực tiếp qua tổng đài -Bán thêm các dịch vụ bổ sung: hành lý, ghế, đồ ăn... -Tiê'p nhận và xử ly' khiê'u nại KH -Thông báo lịch bay thay đổi. -Xác nhận thông tin và thực hiện các chín...
F&b Captain
Company: unknown |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jan 2019

tại cổng sau khách sạn Imperial: 159-163 Thùy Vân Chia sẻ F&B captain...
F&b Captain (tổ Trưởng Bàn)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jan 2019

Chi tiết công việc Tên công việc: F&B Captain (Tổ Trưởng Bàn) Mã công việc: Mô tả công việc: - Khi giám sát...
Restaurant Captain
Company: unknown |

Location: Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jan 2019

Ty: Chi tiết công việc Tên công việc: RESTAURANT CAPTAIN Mã công việc: Mô tả công việc: - Giám sát và điều phối nhân...

Vietjet A320 Captain in Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East Job-less.info is a successful search engine for selection of open positions, changing the workplace or advance career in Vietnam. Our search engine has a simplified interface, but quite extensive functionality for the mega useful job search. We have collected all current opportunities with the ordinary job search sites into a single aggregator of vacancies. A convenient search of job offers by keyword or existing region will allow finding exactly what you want just in a few seconds.
Usage of our resource is absolutely free.

Enjoy searching a job!