find the right job for you in Vietnam


Interpreter/Translator


Job position: Interpreter/Translator, Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam

Vacancy at Buôn Ma Thuot Site Office - Secondary Cities Development Project - Project Management and Implementation Consultant Support (Black & Veatch International) PMIS is an ODA-funded project by the Asian Development Bank (ADB) and ......

Job Location: Buon Ma Thuot, Dak Lak

Salary: unavailable

Company: Black & Veatch International

Job date: 06 Oct 2017
Similar jobs on VN.job-less.info:
English Translator And Interpreter (full-time)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Nov 2018

Job description: - Translate project documents, materials and reports, etc.., from Vietnamese to English and from English to Vietnamese - Interpretation at meetings with relevant partners, clients, etc.., making sure that meeting’s conte...
Secretary & Interpreter & Translator
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Nov 2018

English: Advanced over TOEIC 900 (who has interpreter experience ). Graduation of undergraduate degree in science...
Translator And Interpreter (japanese⇔vietnamese)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Nov 2018

Biên dịch công văn công việc và bản hợp đồng, các loại tài liệu khác có bao gồm cả văn bản Web. Thông dịch trong các cuộc hẹn, đàm phán và metting. Tỉ lệ công việc trong và ngoài công ty: 7:3, nhưng chúng tôi mong muốn là người có thể đối...
Japanese Interpreter & Translator
Company: unknown |

Location: Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2018

Hỗ trợ thông dịch giữa người VIỆT với người NHẬT khi trao đổi trong công việc. Hỗ trợ thông, phiên dịch cho người công tác khi đi công tác hải ngoại (công ty chính, các cứ điểm liên quan) và ngược lại Được đào tạo, hướng dẫn các từ ngữ ch...
Chinese Interpreter Translator 中文翻译
Company: Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co.,ltd |

Location: Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Nov 2018

Mô Tả Công Việc 协助日常越南公司与中国公司管理人员对接交流. 1. 商务活动、办公室日常工作中越口语及文字翻译; Spoken and written translation regarding business activities and daily work in the office 2、执行领导布置的其他工作; Perform other duties as assigned by management Yêu Cầu Công Vi...
Translator - Interpreter
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Nov 2018

- Hỗ trợ phiên dịch trong cuộc họp. - Biên dịch tài liệu Nhật - Việt. - Hiểu rõ công việc và phụ trách các công việc khi được giao. - Công việc trao đổi cụ thề khi phỏng vấn. Yêu cầu chung - Nữ tuổi dưới 30. - Giao tiếp tiếng Nhật t...
Japanese Translator And Interpreter
Company: unknown |

Location: Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Nov 2018

Các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng quản lý... Chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên hàng năm Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tài liệu tiếng Nhật - Việt và ngược lại. Phiên dịch cho chuyên gia ng...
Interpreter - Translator
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Oct 2018

Trong lúc thành lập tiệm bánh mì, anh/chị sẽ phụ trách hỗ trợ, thông dịch trong thời gian đào tạo của chuyên gia sản xuất bánh mì người Nhật. (Khoảng 3 tháng). Sau đó, anh/chị sẽ hỗ trợ người Nhật, biên phiên dịch cho Staff người VN và ngư...
English Translator / Interpreter Korean
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Sep 2018

is preferable + At least 2 years experience of English OR Korean translator Thông tin khác Hình thức: Nhân viên chính thức...
Interpreter(translator)
Company: unknown |

Location: Bac Giang, Bac Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Sep 2018

- Translation of documents from Vietnamese into English/ Chinese and vice versa. - Interpreting during meetings, seminars, or unexpected visits when requested. - Other tasks as assigned by superiors. Quyền lợi được hưởng Yêu cầu công ...

Interpreter/Translator in Buon Ma Thuot, Dak Lak Job-less.info is a successful search engine for selection of open positions, changing the workplace or advance career in Vietnam. Our search engine has a simplified interface, but quite extensive functionality for the mega useful job search. We have collected all current opportunities with the ordinary job search sites into a single aggregator of vacancies. A convenient search of job offers by keyword or existing region will allow finding exactly what you want just in a few seconds.
Usage of our resource is absolutely free.

Enjoy searching a job!