find the right job for you in Vietnam


Actionscript jobs in Vietnam

15 actionscript jobs

Flash Actionscript Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Aug 2017

(Mã số: FA01) Lập trình video player & Quảng cáo TVC (trên video và hệ thống rich media,VAST, VPAID v.v....)...
Lập Trình Viên Game Mobile- Cocos2d Js - Cocos2d-x
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 11 Aug 2017

- Các công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn - Port game Flash actionscript qua HTML5 Quyền lợi được hưởng...
Video Platform Software Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Aug 2017

nghiệm làm việc : 1-3 năm - Có kinh nghiệm làm việc HTML5/JS và ActionScript - Có kiến thức về Video streaming - Có kỹ...
Tuyển Dụng Lập Trình Viên
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 20 Jun 2017

trình Game với Flash và ActionScript là một lợi thế Ứng viên có kinh nghiệm lập trình trên mobile với libgdx là một lợi thế...
Tuyển Dụng Lập Trình Viên
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 20 Jun 2017

trình với Flash và ActionScript là một lợi thế Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc Có kỹ năng tìm hiểu và...
Tuyển Dụng Lập Trình Viên
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 20 Jun 2017

Ứng viên có kinh nghiệm về lập trình với Flash và ActionScript là một lợi thế Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm...
Nhân Viên Thiết Kế, Quản Lý & Tối ưu Hóa Website
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jun 2017

việc: - Thành thạo Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, Corel Draw. - Thành thạo Flash và ActionScript. - Có khiếu...
Tuyển Lập Trình Viên Web
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 03 Jun 2017

ActionScript. - Nghiên cứu và đưa ra ý tưởng thiết kế để hỗ trợ cho các bộ phận khác -Chịu được áp lực trong công việc, Yêu...
Website Engineer - 網站工程師
Company: unknown |

Location: Long An, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 May 2017

with XHTML / XML / PHP / CSS / Javascript / ActionScript / Ajax / JQuery and other web-related technologies is a plus Familiar...頁設計圖形設計軟體 熟悉XHTML/XML/PHP/CSS/Javascript/ActionScript/Ajax/JQuery 等網頁相關技術尤佳 熟悉行動裝置(手機、平板電腦)操作運用經驗 會英文或中文. Thông tin liên hệ...
Ftc Group Tuyển Lập Trình Viên Game Flash
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Apr 2017

cho ứng viên biết sử dụng Actionscript 2, xử lý phim và các công cụ hỗ trợ khác như: Illustrator, After Effect, Premiere...
Associate Client Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Apr 2017

khác của team. Yêu cầu công việc - Có kiến thức tốt về một loại ngôn ngữ nền tảng: Java/C/C++/Actionscript. - Có kiến..., hòa nhập với team mới tốt. Có kinh nghiệm về các mảng sau sẽ là điểm cộng : - Kiến thức và kinh nghiệm về Actionscript...
Client Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Apr 2017

khác của team. Yêu cầu công việc - Có kiến thức tốt về một loại ngôn ngữ nền tảng: Java/C/C++/Actionscript. - Có kiến..., hòa nhập với team mới tốt. Có kinh nghiệm về các mảng sau sẽ là điểm cộng : - Kiến thức và kinh nghiệm về Actionscript...
Lập Trình Viên Flash
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Apr 2017

trong mảng lập trình flash (actionscript 2 hoặc 3) - Có khả năng sử dụng photoshop là 1 lợi thế Thông tin liên hệ Người...
Lập Trình Viên ứng Dụng Web
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Apr 2017

công việc Có kiến thức & kinh nghiệm lập trình: Nhóm các ngôn ngữ PHP/Ruby, JavaScript, HTML, CSS Python, Actionscript...
Lập Trình Viên ứng Dụng Web
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Mar 2017

công việc Có kiến thức & kinh nghiệm lập trình: Nhóm các ngôn ngữ PHP/Ruby, JavaScript, HTML, CSS Python, Actionscript...