find the right job for you in Vietnam


Actionscript jobs in Vietnam

6 actionscript jobs

Programmer Actionscript Flash As1, As2, As3
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Apr 2018

ActionScript Flash as1, as2, as3 Mức lương: Thương lượng|Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2013 Đã hết hạn Lưu công việc Ứng tuyển ngay...
Tuyển Nhân Viên Code Flash, Html5
Company: unknown |

Location: Quan 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 17 May 2018

-Làm banner quảng cáo với nhiều định dạng trên Flash, HTML5, ActionScript -Hỗ trợ gắn tag code lên các website quảng..., Illustrator -Hiểu biết ngôn ngữ ActionScript -Hiểu biết về HTML5, Javascript -Ham học hỏi, cầu tiến -Kỹ năng làm việc nhóm tốt...
Tuyển Lập Trình Viên Web
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 29 Apr 2018

, Corel Draw. - Thành thạo Flash và ActionScript. - Nghiên cứu và đưa ra ý tưởng thiết kế để hỗ trợ cho các bộ phận khác...
Tuyển Dụng Lập Trình Viên
Company: unknown |

Location: Tay Ho, Ha Noi - An Duong, Hai Phong, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 24 Apr 2018

là một lợi thế Ứng viên có kinh nghiệm về lập trình với Flash và ActionScript là một lợi thế Trung thực, chăm chỉ, có trách...
Lập Trình Viên Ứng Dụng Web
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 24 Apr 2018

nghiệm lập trình: - Nhóm các ngôn ngữ PHP/Ruby, JavaScript, HTML, CSS Python, Actionscript, COBOL, Golang, JS/TS, C++, C...
Tuyển Dụng Lập Trình Viên
Company: unknown |

Location: Tay Ho, Ha Noi - An Duong, Hai Phong, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 24 Apr 2018

Ứng viên có kinh nghiệm về lập trình với Flash và ActionScript là một lợi thế Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm...