find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in central highlands region Vietnam

1 to 40 of 42 chartered jobs in central highlands region

Nhân Viên Kế Toán Kiểm Toán Tài Chính Dịch Vụ Quốc Tế
Company: CONG TY TNHH XAY DUNG VA PHAT TRIEN LAM VIEN |

Location: Hanoi - Lam Ha, Lam Dong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

as Chartered Accountants & CPA's, Tax Agents, Financial Planners. Our primary objective is to deliver competitive performance...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng (Đà Lạt)
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Đà Lạt - Lâm Đồng)
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi... danh tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (làm Tại Đà Lạt)
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Hợp Tác Ngân Hàng (Đà Lạt)
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối... như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Đà Lạt)
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Dak Lak] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Đối Tác Cùng Ngân Hàng Maritime Bank
Company: unknown |

Location: Dak Lak, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Sep 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ...
Gia Lai] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Đối Tác Cùng Ngân Hàng Maritime Bank
Company: unknown |

Location: Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Sep 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ...
Đà Lạt] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Aug 2018

, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu, tư vấn và giới thiệu với các khách hàng...
Đà Lạt] Quản Lý Kinh Doanh - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Aug 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...).. I. Mô Tả Công Việc - Làm việc tại kênh hợp tác Ngân hàng...
Đắk Lắk] Quản Lý Kinh Doanh - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Dak Lak, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Aug 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). I. Mô Tả Công Việc - Làm việc tại kênh hợp tác Ngân hàng...
Chuyên Viên Kinh Doanh - Khu Vực Pleiku-gia Lai
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Aug 2018

danh tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Đăk Lăk] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Tại Đăk Lăk
Company: unknown |

Location: Dak Lak, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Aug 2018

, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu, tư vấn và giới...
Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Aug 2018

Chartered Bank... *** QUYỀN LỢI: Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 5 triệu (FSC)/ 11 triệu...
Khu Vực Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Aug 2018

danh tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Gia Lai] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Aug 2018

, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu, tư vấn và giới thiệu...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao [Đắc Lắc]
Company: unknown |

Location: Dak Lak, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Aug 2018

, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh... danh tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... II...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (làm Tại Đà Lạt)
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 01 Aug 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ... Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Đà Lạt - Lâm Đồng)
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 31 Jul 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ... Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Đà Lạt)
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 28 Jul 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ... Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi...