find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in central highlands region Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng [pleiku-gia Lai]
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 14 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Kinh Doanh - Khu Vực Pleiku-gia Lai
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

danh tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Ngân Hàng Nước Ngoài
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 13 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng [pleiku-gia Lai]
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 13 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Pleiku-gia Lai
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 11 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Kinh Doanh - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 10 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Kênh Ngân Hàng [pleiku-gia Lai]
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 10 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 09 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Đăk Lăk] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Tại Đăk Lăk
Company: unknown |

Location: Dak Lak, Central Highlands, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng...
Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Ngân Hàng [pleiku-gia Lai]
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 08 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Nước Ngoài [pleiku-gia Lai]
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 08 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng [pleiku-gia Lai]
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 07 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Kinh Doanh - Khu Vực Pleiku-gia Lai
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 07 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jun 2018

, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... *** QUYỀN LỢI: Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Chuyên Viên Kinh Doanh - Khu Vực Pleiku-gia Lai
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jun 2018

, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... *** QUYỀN LỢI: Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 06 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Khu Vực Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 06 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao [Đắc Lắc]
Company: unknown |

Location: Dak Lak, Central Highlands, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jun 2018

, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh... danh tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... II...
Khu Vực Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jun 2018

, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... *** QUYỀN LỢI: Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Đắk Lắk] Quản Lý Kinh Doanh - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Dak Lak, Central Highlands, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jun 2018

giới và những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Chartered jobs

Central Highlands region jobs