find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in Vietnam

40 chartered jobs

10 Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh - Standard Chartered Bank [hcm]
Company: STANDARD Chartered BANK |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jun 2019

Mô Tả Công Việc - Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và tư vấn KH về các sản phẩm tín dụng vay tiêu dùng tín chấp, thế chấp, thẻ tín dụng - Hướng dẫn và tư vấn cho KH về quy trình, hồ sơ vay, trực tiếp hoàn thiện hồ sơ Khách hàng cá nhâ...
Assistant Manager - Trade Operations
Company: Standard Chartered |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2019

regulatory and business conduct, across Standard Chartered Bank. This includes understanding and ensuring compliance with, in...
Teller - Giao Dịch Viên
Company: Standard Chartered |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jun 2019

, across Standard Chartered Bank. This includes understanding and ensuring compliance with, in letter and spirit, all applicable laws...
Collection - Thu Hồi Nợ
Company: Standard Chartered |

Location: South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jun 2019

Mô Tả Công Việc Perform call dunning activities to remind delinquent hard core customers of repayments. Accountable for ensure and effective chasing customer to obtain the daily, weekly and monthly target. Sending reminder letters, pos...
Branch Sales And Service Executive - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: Standard Chartered |

Location: Hanoi - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Jun 2019

Mô Tả Công Việc Providing good service quality / service standards Checking and recording for Personal Lending daily Serving customers belong to general mass market and customers from Call Center Calling out for existing customers to ...
Relationship Manager, Priority Clients
Company: Standard Chartered |

Location: Hanoi - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2019

Mô Tả Công Việc Maintain a high standard of customer service through providing good service quality / service standards Attend regular training / retraining in order to provide competent service excellence to existing and potential cust...
(senior) Business Development Executive
Company: Standard Chartered |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jun 2019

Mô Tả Công Việc Approach and sign on new customers (Cooperate employees etc.) Advise customers on financial services (e.g. lines of Credit, Personal loans, Mortgages, Payroll) Cross-sell products and services Collaborate with other pr...
Account Executive (vietnamese/english)
Company: Amazon |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jun 2019

's Global Selling program to sellers located in Vietnam. The Account Executive will be chartered with locating, targeting...
Transition Support Officer
Company: Hiep Hoi Ke Toan Cong Chung Anh Quoc ( ACCA) |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jun 2019

Mô Tả Công Việc ACCA is the Association of Chartered Certified Accountants. We're the world's most forward thinking...
Chief Executive Officer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jun 2019

and technology initiatives, investment opportunities, and other collaborations Chartered a comprehensive operations, provider cost...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Khu Vực Phía Bắc Ii
Company: unknown |

Location: Haiphong, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 29 May 2019

Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank ....) - Bancassurance consultant : is an employee of the insurance...
Hvac Design Engineer/team Leader
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 May 2019

Engineering. Be a licensed Mechanical/Electrical/Environmental Engineer, or possess at least equivalent Chartered or Registered...
Marketing Director
Company: RGF Executive Search |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Apr 2019

or Masters degree in Marketing - Professional chartered marketer (CIM) - Proven track record of success in senior marketing...
Chuyên Viên / Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh (thẻ Tín Dụng)
Company: Standard Chartered |

Location: Hanoi - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2019

Mô Tả Công Việc Hướng dẫn khách hàng thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ. Thực hiện việc phát triển bán mới, chăm sóc các khách hàng hiện hữu và tiềm năng, kết hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan nhằm xử lý hồ sơ của khách hàng thẻ. Tối ...
Office Manager
Company: HRnavi |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: $1000 - 1500 per month | Posted: 27 Jun 2019

, Bộ kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng nhà nước, Tập đoàn điện lực, Công ty mua bán điện, Standard Chartered...), các đối tác tại Hà Nội...
Lễ Tân - Hội Sở Hcm
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jun 2019

contributed by the two shareholders, IVB'€™s chartered capital was USD193 million at the end of 2015. IVB with its Head Office...
Nghệ An] Tư Vấn Viên Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Nghe An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Jun 2019

(Viet Bank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân...
Nghệ An] Chuyên Viên Tài Chính Cấp Cao - Đối Tác Cùng Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Nghe An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Jun 2019

(Viet Bank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân...
Nghệ An] Tư Vấn Viên Tài Chính Cấp Cao - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Nghe An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Jun 2019

(Viet Bank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân...
Nhân Viên Thu Hồi Tín Dụng Cho Ngân Hàng - Toàn Quốc
Company: CONG TY CP THU HOI NO XUONG RONG |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 16 Jun 2019

hàng hiện nay Công ty đang hỗ trợ thu hồi nợ: - Công ty tài chính HD Saison (HDSS) - Ngân hàng Standard Chartered (SCB...