find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in Vietnam

201 to 240 of 2,053 chartered jobs

Hồ Chí Minh] Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Ngân Hàng Nước Ngoài
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 14 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Hcns/ Hr & Admin Officer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 14 Jun 2018

Provider of The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), as well as the only authorized training partner in...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng [mỹ Phước-bình Dương]
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 14 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng [tiền Giang]
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 14 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng [đồng Nai]
Company: unknown |

Location: Dong Nai, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 13 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng [vũng Tàu]
Company: unknown |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 13 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng [nha Trang]
Company: unknown |

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 13 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Vũng Tàu] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 13 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Khu Vực Mỹ Phước
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu, tư vấn và giới thiệu với các khách hàng...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Khách Hàng Cá Nhân - Kênh Ngân Hàng Khu Vực Quận 9
Company: unknown |

Location: Quan 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu...
Bình Phước] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Binh Phuoc, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu, tư vấn và giới thiệu...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Khách Hàng Cá Nhân - Kênh Ngân Hàng Khu Vực Quận 1
Company: unknown |

Location: Quan 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu...
Quận 5] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Shinhan
Company: unknown |

Location: Quan 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh, Phòng Giao Dịch...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Khách Hàng Cá Nhân - Kênh Ngân Hàng Khu Vực Quận 3
Company: unknown |

Location: Quan 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu...
Biên Hòa] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu, tư vấn và giới thiệu với các...
Thủ Dầu Một] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: unknown |

Location: Thu Dau Mot, Binh Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách hàng được Ngân hàng giới thiệu, tư vấn và giới thiệu với các khách hàng về kế hoạch...
Chuyên Viên Kinh Doanh - Khu Vực Pleiku-gia Lai
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jun 2018

danh tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng [hồ Chí Minh]
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 13 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng [bình Phước]
Company: unknown |

Location: Binh Phuoc, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 13 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Nhân Viên Tổng đài Hỗ Trợ Nhắc Nợ
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 13 Jun 2018

Chartered Bank, TP Bank, MB Bank, VIB, HSBC, MSB, FE, … Ban giám đốc là những người có kinh nghiệm bậc nhất về lĩnh vực thu hồi...